מדיניות משלוחים

מדיניות בנושא משלוחים

בנוסף למחירי המשקאות המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

בעת הזמנת המשקאות יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: "אזורי חלוקה"). לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 

אספקת המשקאות שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה יכולה החברה להחליט שלא לספק משקאות לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

בעת ביצוע "הזמנה גדולה" - הזמנה של עשרה (10) משקאות ומעלה, ההזמנה תפוצל במידת הצורך למספר חבילות לצורך משלוח ההזמנה ללקוח ותחול תוספת תשלום בגין דמי המשלוח על כל חבילה בהזמנה. בנוסף, בעת הזמנת ארגזי משקאות (כגון: מארז קוקה קולה של 24 בקבוקים או פחיות), יש להוסיף עלות משלוח עבור כל שני ארגזים. במידה ולא נוספה עלות המשלוח בעת ביצוע ההזמנה, אנו ניצור איתך קשר לאחר ביצוע ההזמנה לצורך גביית יתרת התשלום עבור המשלוח.

 

למען הסר ספק, הימים א-ה' בשעות 10:00- 17:00 ייחשבו לימי עסקים להזמנות באתר החברה כך שהזמנה שתבוצע ביום א' לאחר השעה 17:00 תחשב כזו שהתקבלה ביום ב' בשעה 10:00.

 

כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי,  בין השעות: מ-08:00 ועד 20:00, ובתיאום מול הרוכש.
אפשרות לאיסוף עצמי מקיבוץ יגור ללא עלות, בתיאום מראש, תוך עד 7 ימי עסקים.

 

מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא"ל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח בין 3 ל-7 ימי עסקים (זמני האספקה עלולים להשתנות בהתאם לאיזור המגורים). ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים, ימי שבתון). כמו כן, מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כח עליון" , ביניהם גם ימים בהם לא מתאפשרת האספקה בשל נסיבות שאינן בשליטת החברה כגון ימים בהם חלים עיצומים / שביתה/ מגבלות קורונה וכיו"ב.

 

המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

 

במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת יחויב המזמין בדמי המשלוח כפי שיפורט בהמשך, ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש.  במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לחברה ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

להלן פירוט העלויות בהן יישא הרוכש במקרה בו אינו נוכח בעת האספקה שסוכמה וכמו כן, יחויב הרוכש בעלות דמי המשלוח במקרים הבאים:

 • הגעת סרק - אי מענה מצד הרוכש/ לא נמצא בכתובת שסוכמה לאחר תיאום ההגעה - יחויב בעלות דמי משלוח בין אם שולמו בעת ההזמנה ובין אם היה זכאי למשלוח חינם בהזמנה המקורית.

 • הגעת סרק -  סירוב קבלת חבילה לאחר תיאום ההגעה מול הנמען - יחויב הלקוח בעלות דמי משלוח סטנדרטי בין אם שולמו דמי משלוח בעת ההזמנה ובין אם היה זכאי למשלוח חינם בהזמנה המקורית.

 • מובהר, כי בכל מקרה לא ישאיר שליח מטעם החברה משלוח בפתח בית או דירת הנמען או כל כתובת אחרת אליה יבקש הלקוח לספק את הזמנתו, אלא אם התקבל אישור הלקוח לכך בהודעת SMS מטעמו. בכל מקרה שכזה, האחריות על המוצרים שסופקו תחול על הלקוח/הנמען ולא יהיו ללקוח טענות בנושא מול חברת תום בר.

 • אין  אספקת מוצרים לישובים בעלי סיכון ביטחוני.

 

לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את חברת השליחויות ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

בעת ביצוע הזמנה, יכול הרוכש לבחור את אפשרות המשלוח המועדפת עליו.

קיימות מספר אפשרויות:

 1. איסוף עצמי.

 2. משלוח עד הדלת.

 • איסוף עצמי:
  במידה והרוכש בחר באפשרות של איסוף עצמי, יקבל הרוכש בסיום ביצוע התשלום הודעה שהזמנתו התקבלה. כאשר הפריטים אשר הוזמנו יהיו מוכנים לאיסוף, יקבל הרוכש הודעה (הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל המעודכנת בהזמנתו ו/או הודעת SMS למספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנתו) שהזמנתו מוכנה לאיסוף. על הרוכש לבצע תיאום מועד להגעה לאיסוף ההזמנה בטלפון מס' 072-394-5168.
  עלות איסוף עצמי: 0 ש"ח.
   

 • משלוח עד הדלת:
  במידה והרוכש בחר באפשרות של משלוח עד הדלת, יקבל הרוכש בסיום ביצוע התשלום הודעה שהזמנתו התקבלה.
  משלוח ההזמנה יתבצע תוך 3-7 ימי עסקים ממועד ההזמנה.

  - אזור יהודה ושומרון, אזור הערבה, אזור אילת: 65 ש"ח.
  - שאר האזורים: 45 ש"ח.

   ​